Bo (Langstock, ca.180 cm)

 

 

 

 

Bo Kata
Akahachi no Gyaku Kon
Aragaki no Kon
Aya no Kon Dai
Aya no Kon Sho
Chatanyara no Kon
Chibana no Kon
Chinen-Kuda no Kon
Chinen-Shitahaku no Kon
Choun no Kon
Choun no Kon Dai
Choun no Kon Sho
Donyukon Ichi
Donyukon Ni
Ginowan no Kon
Hakuson No Kon
Hakutaro no Kon
Hantagawa no Kon
Hasso no Kon
Kartin no Kon
Kobo no Kon
Kochinda no
Kon
Kongo no Kon
Kubo no Kon
Kunishi no Kon
Manna no Kon
Matsuhiga no Kon
Matsukaze no Kon
Matsumura no Kon
Miyazato no Kon
Nakanhari no Kon
Nakazato no Kon

Nidan no Kon
Gusuku no Kon
Oshiro no Kon
Rinbo no Kon
Rufa no Kon
Ryubi no Kon
Ryuryu no Kon
Sakugawa no Kon
Sakugawa no Kon Dai
Sakugawa no Kon Sho
Sandan no Kon

Sesoku no Kon
Shakaken no Kon
Shihonuke no Kon
Shimajiri no Kon
Shinbaru no Kon
Shirotaru no Kon
Shiro no Kon
Shiromatsu no Kon

Shitanaka no Kon
Shodan no Kon
Shokyu no Kon
Shukumine no Kon
Shushi no Kon
Shushi no Kon Dai

Shushi no Kon Sho
Soeishi no Kon Dai

Soeishi no Kon Sho
Soken no Kon
Sueyoshi no Kon 

Suezoko no Kon
Sukun no Kon

Sunakake no Kon

Suuji no Kon
Tenryu no Kon
Teruya no Kon
Tokumine no Kon
Tomari Shirotaru no Kon
Toyama no Kon
Tozan no Kon
Tsuken-Bo
Tsuken-Hantagawa no Kon
Tsuken-Sunakake no Kon
Uehara no Kon
Ufugussuku no Kon 
Ufutun no Kon
Ura no Kon
Urazoe no Kon
Washin no Kon
Yara no Kon
Yamachi no Kon 
Yonegawa no Kon
Yosho no Kon

 

 

 

zurück